,m

THÔNG BÁO ĐIỂM BÀI TẬP NHÓM MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN LỚP N04 VÀ N06

Lời đầu tiên mình xin lỗi tất cả các bạn ở 2 lớp Marketing N04 và N06.

Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ thuyết trình vào ngày 5.5.2013 tuy nhiên đến ngày thứ 6 mình lại bị ốm nên không thông báo trước là không phải thuyết trình để các bạn không phải lên trường rồi mới biết nghĩ.

Do sắp tới việc sắp xếp 1 ngày chủ nhật để 2 lớp là rất khó khăn nên mình sẽ không cho 2 lớp thuyết trình nữa. Ở đây mình sẽ thông báo điểm cho các nhóm ở 2 lớp N04 và N06 biết. Sau đó các bạn hội ý, làm việc nhóm với nhau để phân chia điểm tổng mình đã cho nhóm.

Download File điểm của cả lớp:

download

Lưu ý:

1. Thời hạn để nộp file điểm bài tập nhóm: 17h 11.05.2013

2. Dự kiến sáng chủ nhật từ 7h-8h mình sẽ gặp mặt lớp Marketing N04 và buổi chiều 13h-14h mình sẽ gặp lớp Marketing N06 để thông báo điểm chuyên cần. Trong trường hợp đến 17h ngày 11.05.2013 mình vẫn chưa nhận đủ số lượng file phân chia điểm bài tập nhóm thì việc gặp mặt vào chủ nhật để thông báo điểm chuyên cần sẽ bị hoãn và mình sẽ thông báo lại ở trang này.

3. Nếu nhóm nào các bạn chia không hết điểm hoặc chia trung bình bằng nhau thì mình sẽ mặc định các thành viên nhóm này mỗi người 5 điểm. Điểm chia lẻ chỉ được phép lẻ 0.5 ví dụ 8.5 chứ không có 8.35 hay 8.3 ...

4. Các bước làm danh sách điểm

Bước 1: Họp nhóm và thống nhất phương án chia điểm giữa các thành viên theo mức độ đóng góp.

Bước 2: Nhóm trưởng lấy File Excel File ghi diem.xlsx trong file mình gửi cho cả lớp để ghi điểm cho nhóm.

File này có 3 sheet: Bang ghi diem nop GV; Danh sach lop Marketing N04 và Danh sach lop Marketing N06

Các bạn nhóm trưởng copy thông tin thành viên của nhóm mình ở trong Sheet lớp học của mình rồi dán vào các cột A,B,C,D của file ghi điểm và sau đó ghi điểm đã thống nhất với các bạn trong nhóm vào cột E của thành viên đó. Xem hình minh họa bên dưới)

anh minh hoa

Bước 3: Gửi file ghi điểm bằng cách điền đầy đủ vào form bên dưới và bấm nút gửi: